РИОСВ - Смолян започва проверка за бране на мурсалски чай от естествени находища » Съвети в земеделието

април 22, 2024

РИОСВ – Смолян започва проверка за бране на мурсалски чай от естествени находища

Акценти

  • Забраната не важи за продажба на билки от култивиран мурсалски чай

РИОСВ – Смолян ще провери състоянието на най-големите находища на мурсалски чай в областта, които се намират в  землищата на град Девин и село Мугла, община Смолян.

Проверките са във връзка със заповед на министъра на околната среда и водит. За поредна година се въвежда забрана за събиране на лечебното растение от естествените находища, включително за лични нужди.

Регионалната екоинспекция е изпратила писма до Регионалната дирекция по горите в Смолян, горските и ловни стопанства. На територията има находища от вида за осъществяване на контрол съобразно техните правомощия.

Забраната не важи за продажба на билки от култивиран мурсалски чай, която се разрешава след:

  • издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение;
  • площ;
  • количество произведените през годината количества билки.

Според разпоредбите на Закона за лечебните растения лицата, които в нарушение на заповедта събират, изкупуват, извършват първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а юридическите лица – с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

 

За автора

Сродни публикации