Рибари на протест заради замърсяването на водите в язовир "Пчелина" и река Струма » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Рибари на протест заради замърсяването на водите в язовир „Пчелина“ и река Струма

Акценти

  • От началото на годината са взети водни проби за такъв контрол на 12 обекти, заустващи отпадъчни води в река Струма

Рибари от Перник излязоха на протест заради систематично замърсяване на язовир Пчелина.

Според тях в язовира се случва екологично бедствие. Сигналите за проблема са от преди няколко месеца. Тогава областният управител на Перник обяви, че са взети проби, които показват занижени нива на кислород в дълбочина. Язовирът се пълни от р. Струма, която минава през индустриалната зона на Перник и често бива замърсявана.

По думите им, регионалната екоинспекция не е взела никакви мерки срещу замърсяването на реката, съобщава БТВ.

„Въпреки многобройните ни сигнали и апели към общината, РИОСВ-Перник и Басейнова дирекция-Запад – кучетата си лаят, керванът си върви. Не сме получили отговор, за тях виновен няма”, каза Марио Антонов.

РИОСВ – Перник осъществява стриктен контрол върху качеството на водите на язовир „Пчелина“ и река Струма съгласно заповед на министъра на околната среда и водите за обекти,  включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг.

От началото на годината са взети водни проби за такъв контрол на 12 обекти, заустващи отпадъчни води в река Струма. При констатиране на превишения на нормите, определени в разрешителните на обектите, са предприети съответно административно-наказателни мерки. Наложени са имуществени санкции на 6 промишлени обекта, пречиствателни станции и депа за отпадъци на стойност 10 000 лв.

От началото на годината в РИОСВ – Перник са получени 16 сигнала за замърсяване на река Струма, пет от които се оказаха неоснователни. По всички сигнали са предприети незабавни действия и са извършени проверки.  Освен проверки в правомощията на  РИОСВ – Перник е да санкционира нарушителите по Закона за опазване на околната среда и Закона за водите.

Снимка: Михаела Стоянова

 

За автора

Сродни публикации