Решиха дело за връщане на земеделски земи, продължило повече от 25 години » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Решиха дело за връщане на земеделски земи, продължило повече от 25 години

Акценти

  • Голям период на забавяне се констатира при администрирането на молба за преглед по реда на надзора - повече от 18 години

Гражданско дело, образувано по искове за възстановяване на правото на собственост върху земеделска земя, продължило 25 години, 7 месеца и 14 дни.

Това съобщиха от Инспекторта на Висшия съдебен съвет.

Забавянето е констатирано от ИВСС при проверката на 271 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 април – 30 юни 2019 г.

Голям период на забавяне се констатира при администрирането на молба за преглед по реда на надзора – продължило 18 години и 6 дни.

На 14.12.1995 г. СГС е постановил решение, с което е обезсилил първоинстанционното решение по делото. Заведено е през 1993 г. в СРС и е прекратил производството в частта относно предявения на основание § 4 и от ПЗР на ЗСПЗЗ иск.

На 21.03.1996 г. съдът е постановил допълнително решение. С него е прекратил и производството по иска с правно основание чл. 108 ЗС. На 12.02.1996 г. в законоустановения срок ищците са подали молба за отмяна на решението на СГС по реда на производството за преглед по реда на надзора. С разпореждане от 30.09.1996 г. съдът е указал препис от молбата да се изпрати на другите страни за отговор. До тримата ответници по делото са изпратени съобщения по пощата с обратна разписка. Трите са върнати като непотърсени. С разпореждания през няколко месеца съдът отново е давал указания за изпращане на преписи от молбата до ответниците. По делото се съдържат единствено две съобщения. Те са изпратени през 2009 г. само до двама от ответниците, които са върнати в цялост. Едва на 18.07.2013 г. и на 17.09.2013 г съдът е разпоредил препис от молбата за преглед. По реда на надзора да се изпрати незабавно на ответниците. Той е определил и срок на деловодителя да докладва делото.

В крайна сметка делото е изпратено във ВКС на 18.02.2014 г.

 

За автора

Сродни публикации