Решено: По новия прием на подмярка 6.3 и 4.1.2 няма да се доказват доходи » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Решено: По новия прием на подмярка 6.3 и 4.1.2 няма да се доказват доходи

Изискването за доказване на доходи по подмярки 6.3 и 4.1.2 отпада.

Новото при подмерките е, че отпада изискването за доказване на минимум 33 % доход от земеделска дейност към момента на кандидатстване. Целта на измененеието е земеделските стопани да кандидатстват по-лесно, обясняват от ресорното министерство.

Подмярка 4.1.2 е планирана за първата половина на тази година.

Тя отново ще е насочена към малките животновъдни стопанства, но в планинските райони.

По подмярка 4.1.2 малките стопанства ще могат да се модернизират, като закупуват техника – доилни апарати, танкове за съхранение и т.н. Субсидията започва от 60%, като може да стигне до 70%.Максималният  размер на един проект е 25 хил. евро.

Подмярка 6.3 е за стопани, които отглеждат между 20 и 100 овце или кози-майки. Общият бюджет е 6 млн. евро, а финансовата помощ – 15 хил. евро. Това е гaрантова мярка, при която финансирането се получава на два етапа – 10 хил. евро при плащане и 5 хил. евро при изпълнение на бизнес плана между 2-ра и 4-та година.

 

За автора

Сродни публикации