Рекламираме вино в САЩ, Китай и Швейцария с европейски пари » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Рекламираме вино в САЩ, Китай и Швейцария с европейски пари

Държавен фонд „Земеделие” и Националната лозаро-винарска камара подписаха договор за прилагането на седмата одобрена от Европейския съюз промоционална програма – „Междудържавна програма за промотиране на вина със защитено наименование за произход или географско указание в трети страни”. Проектът е предложен съвместно с гръцката асоциация „Вино пътищата на северна Гърция” (ENOABE SA) и е насочен към пазарите на САЩ, Швейцария и Китай. Срокът за изпълнение е три години.

Това е втората одобрена от ЕС програма за промоция на наши вина в чужбина. Общият бюджет е приблизително 2.1 млн. евро за трите годишни фази от изпълнението на договора. Целта е увеличаване на износа, укрепване на имиджа на вината със защитено наименование за произход и защитено географско означение, както и утвърждаване на позицията на продуктите на съществуващите пазари.

Половината от бюджета на проекта се финансира от ЕС, 30% са съфинансиране от ДФ „Земеделие”, а бенефициентът осигурява 20% от средствата.

Програмите за промоция на земеделски или хранителни продукти могат да се разработват от сдружения на производители или производители и търговци. Те кандидатстват в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), а документите се подават всяка година в срок до 15 април (1-во представяне) и до 30 септември (2-ро представяне). Постоянната консултативна комисия към МЗХ определя кои програми да бъдат предложени за утвърждаване от министъра на земеделието и храните и след това – изпратени за одобрение от Европейската комисия.

 

За автора

Сродни публикации