Река Студена преля и нанесе сериозни щети » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Река Студена преля и нанесе сериозни щети

Акценти

  • Миналата година през пролетта отново имаше наводнение в района

Обработваемите земи в района са под вода.

Река Студена е излязла от коритото си и е причинила наводнение на много голям район около село Караманово. Причина за това са обилните валежи и затлаченото й корито. Засегнатото село е разположено в най-ниската част на водосборния район.

Освен земеделските площи са наводнение сеновали, стопански сгради и обори за отглеждане на животни. Изключено е електрозахранването в района. Напълно е преустановено и производството в завода за биокомпост. Освен материалните щети са засегнати и посевите. За щастие няма пострадали хора и удавени животни.

Със заповед на кмета на Община Ценово ще бъде сформирана комисия. Тя е трябва да направи оглед на щетите. Доброволни дежурства и наблюдение извършват местни жители и членове на доброволческото формирование.

Проблемът е сериозен, тъй като нивото на водата продължава да се покачва. Това повишава опасността от заливане на още площи.

Миналата година през пролетта отново имаше наводнение в района. Тогава от „Напоителни системи“ издадоха предписание за продълбочаване на речното легло и възстановяване на проводимостта на речния поток. Според специалисти почистване на речното корито не се прави, а трябва. Такова е необходимо да се извършва всяка лято.

 

Сродни публикации