Редактирането без санкции на заявленията по директните плащания е до днес » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Редактирането без санкции на заявленията по директните плащания е до днес

Акценти

  • С промените могат да се добавят схеми, мерки, парцели или животни

За корекциите, направени в периода след това се налагат санкции за всеки просрочен работен ден.

До днес, 10 юни 2019 г., кандидатите по схемите и мерките, включени в единното заявление за подпомагане могат да извършват редакции без санкции по вече подадени заявления за Кампания 2019.

Земеделските стопани имат възможност за редакции в подадените от тях заявления. Те могат да добавят схеми, мерки, парцели или животни без санкции до 10 юни включително.  Това им право е разписано в Наредбата за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. Чрез нея се уреждат условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Бенефициентите могат да подават заявления или да извършват промени най-късно до 17 юни 2019 включително. В този случай полагащите им се плащания ще бъдат намалявани с 1 % за всеки работен ден закъснение.

 

Сродни публикации