Регистрацията на стопанствата тип "заден двор" ще е безплатна » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Регистрацията на стопанствата тип „заден двор“ ще е безплатна

Акценти

  • Ще се подобри и организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на дадено населено място

Режимът за регистрация на личните стопанства тип „заден двор“ ще бъде облекчен и безплатен.

Това предвиждат промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, публикувани за обществено обсъждане.

Регистрацията ще се осъществява с представяне на нотариален акт или удостоверение за търпимост. То ще се издава от кметството на населеното място.

Отпада изискването стопаните на лични стопанства да подават лично заявление за регистрация в ОДБХ. С цел улеснение то ще се подава при кмета или кметския наместник. Той пък от своя страна ще има 15-дневен срок да го предостави  в ОДБХ.

Законодателните измененията са в следствие на усложнената епизоотична обстановка на територията на цяла Европа и имат за цел да гарантират здравето на животните и хората в България.  С промените се въвеждат още национални мерки, свързани с регламентирането на изискванията към собствениците и ползвателите на животновъдни обекти.

Допълват се задълженията на местната власт при констатиране на заболяване, с цел по-добра координация и своевременно предприемане на мерки за ограничаване разпространението и ликвидиране на заразата.

Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти ще трябва да спазват:

  • – изискванията за идентификация на животните;
  • – опазване на здравословното им състояние;
  • – да документират движението от и към животновъдните обекти.

За тази цел ще е необходимо да създадат и изпълняват програми за самоконтрол на болести и да спазват определени изисквания при населване на животновъдните обекти.

Ще бъде подобрена и организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на дадено населено място. Това ще стане чрез въвеждане на териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари, за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

С цел осигуряване на биосигурност във фермите, не се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на ферми, да сключват такива и със собственици на лични стопанства. Предвижда се честотата на посещенията в обектите да бъде определена в специална процедура.

 

За автора

Сродни публикации