Реализираните плодове и зеленчуци се доказват от днес » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Реализираните плодове и зеленчуци се доказват от днес

Акценти

  • Документите ще се приемат в срок от 2 до 31 януари 2019 г.

До 31 януари земеделските стопани трябва да докажат реализацията на плодове и зеленчуци, за да получат финансово подпомагане

В първия работен ден на 2019 г. започна приемът на декларации за доказване на минимални добиви и реализирана продукция. Земеделските стопани, които са кандидатствали за Кампания 2018 по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци – оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец. Документите ще се приемат в срок от 2 до 31 януари 2019 г.

Образецът на електронния опис на документите е публикуван в сайта на ДФ „Земеделие“. Качена е и инструкция за попълването му. Публикуваният файл дава възможност за опис в 100 реда на всички документи. При необходимост може да бъде поискан по-голям файл. Той ще бъде осигуряван от областните структури на фонда. Недопустимо е приложеният файл да бъде с обединени редове, добавени работни страници или друг вид промени по формата на таблиците.

До края на обявения срок трябва да бъде подаден на електронен и хартиен носител попълненият опис. Към него трябва да бъдат приложени и копия на описаните документи. Приемът на документите се извършва в областните дирекции на ДФЗ, съобразно постоянния адрес на кандидата, ако е физическо лице и адрес на управление за юридическите лица или едноличните търговци.

Купчина папки с документи

Подпомагане няма да бъде осигурено за кандидатите по схемите, които не са предоставили декларация, опис по образец и документи, доказващи реализация на продукцията в периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.

 

Сродни публикации