Рационално използване на оборския тор в зеленчуковата градина » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Рационално използване на оборския тор в зеленчуковата градина

Акценти

  • При разпръснатото внасяне най-голям ефект от тора има още през първата година (50-60%) в зависимост от вида и количеството му

Оборският тор все още се намира разхвърлян и неизползван по дворовете, макар и доста понамалял. Ефектът от приложението му върху растенията е безспорен. С него се внасят микро- и макроторове, ферменти, биостимулатори, липсващи в минералните торове, големи количества органични вещества и микроорганизми. Част от въглеродния двуокис, който се отделя при разлагане на органичната маса, преминава в приземния слой и подсилва фотосинтезата.

Съдържанието на тора зависи от вида му, начините на добиване и съхранение.

Ние не можем да променим вида му, тъй като той зависи от вида на отглежданите животни, но добиването и съхранението му можем. Задължително е стифирането му в специално построено за целта торище. При по-сламестия тор – какъвто е през зимата, когато се използва по-голямата част от него, необходима е допълнителна обработка с минерален тор.Изваждането на тора от торището трябва да става вертикално, за да бъде сравнително с еднаква ферментация. Веднага след разхвърлянето той трябва да се заорава на подходяща дълбочина. Целта е да се намалят до минимум загубите от азот, които са от 20 до 50%. Около 28% от количеството на внесения оборски тор се превръща в хумус, а 72% се минерализират в достъпни за растението хранителни вещества.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации