Расте потреблението на картофи, а с него и вноса им » Съвети в земеделието

декември 01, 2021

Расте потреблението на картофи, а с него и вноса им

Акценти

  • Реколтата от български дини през миналата година е била в размер на 95 хил.т., а година по-рано – 108 хил.т.

Все повече намалява производството на български плодове и зеленчуци.

По оперативни данни производството на български домати, корнишони и чушки намалява. На годишна база е отчетен спад. Той не е само в обема на продукцията, но и в размера на площите, заети със съответните култури.

През 2017 г. с домати са били заети 4,4 хил. хектара, а реколтата от тях е достигнала 159 000 т. Година по-късно тя е намаляла до 148 000 т., а площите до 3,9 хил. хектара.

Такава е и тенденцията при българския пипер. Площите заети с културата вече са намалели с 500 хектара. По години данните за реколтата са, както следва:

  • 2016 г. – продукция – 72 хил.тона;
  • 2017 г. – продукция – 54,8 хил.тона;
  • 2018 г. – продукция – 51,9 хил.тона.

Спад има в добивите на корнишони. За година те са намалели от 12 000 тона на 7 300 тона, а площите със 70 хектара.

Производството на зеле също върви надолу. За последните две години е намаляло от 75,6 хил. т. на 47 хил. т.

Реколтата от български дини през миналата година е била в размер на 95 хил.т., а година по-рано – 108 хил.т.

Много от земеделските стопани в страната споделят, че тези цифри са далеч по-добри от реалните. Практиката показва, че хората се ориентира към производство, за което се предоставят субсидии.

Все пак е отчетено и увеличение. Такова има при картофите, които през 2016 г. са били 127 хил. т., а през 2018 г. са достигнали 261 хил. т. Това обаче е недостатъчно количество за задоволяване на вътрешното потребление. Внос на зеленчука се осъществява основно от Полша. Според запознати полските картофи у нас се пакетират в чували и се предлагат като родно производство.

За съжаление увеличен внос е отчетен не само при зеленчуците, но и при плодовете.

 

Сродни публикации