Стремглаво расте броя на застрашените видове насекоми » Съвети в земеделието

юни 06, 2023

Стремглаво расте броя на застрашените видове насекоми

Акценти

  • Ежегодно пчелните семейства в САЩ намаляват с от 35% до 50 %

Ако производството на храна не се промени, след 50 години ще сме изправени пред сериозни проблеми

С увеличаване броя на населението на планетата, растат и потребностите за храна. Нейното наличие е от съществено значение за оцеляването ни като вид. Паралелно с това обаче, колкото и да е важна, ние сме фактора, който оказва най-силно негативно влияние върху  природата. Вместо да се грижим за всички животински видове, с оглед запазване  на равновесието в еко системата като цяло, ние правим точно обратното. В стремежа си да увеличим реколтата прибягваме до употреба на различни препарати, които водят до масова смъртност не само сред пчелите, а и сред останалите видове насекоми.

Все повече доклади излизат с научна обосновка и данни, които ясно отразяват в цифри резултатите от действията ни. Според подобно изследване, публикувано в Biological Conservation, цели 40 % от видовете насекоми намаляват прогресивно. Годишния спад в популацията им е средно с 2,5 %, а една трета от тях вече са сред застрашените видове. Тези цифри чертаят изключително неблагоприятен сценарий на развитие. Ако смъртността на насекомите запази темповете си, то до половин век резултатите от това ще са катастрофални.

Насекомите са в основата на оцеляването на екосистемата като цяло. Те не само опрашват растенията, осигурявайки храна, те служат и като такива. Много птици, земноводни, влечуги, паякообразни се хранят с насекоми. Липсата на едно звено във веригата води до проблем и в жизнения цикъл на останалите.

Тази негативна тенденция се наблюдава по цялата планета. За съжаление не само производството и употребата на пестициди поставят негативния си отпечатък. Урбанизацията също е сред причините за високата смъртност на насекомите.

Ето и някои примери от света

Ние хората не понасяме добре високите нива на фини прахови частици във въздуха, а какво остава за тези малки същества. Проблемът не засяга само насекомите обитаващи въздуха, такъв е на лице и за тези в почвата. Данните соча, че с 98 % са намалели насекомите в почвата в Поерто Рико. Ежегодно пчелните семейства в САЩ намаляват с от 35% до 50 %. За почти 10 години в Англия най-популярните видове пеперуди са намалели с близо 60 %.

Тези цифри са стряскащи и според учените, за да не растат те още повече в негативен аспект, е добре да се направят промени. Нужно е да се обърне внимание на индустриалното производство на храна. То трябва да бъде съобразено с оглед опазване на околната среда.

 

Сродни публикации