Расте броят на хищниците в област Пазарджик » Съвети в земеделието

декември 03, 2021

Расте броят на хищниците в област Пазарджик

Акценти

  • Дивечовите запаси се поддържат чрез утвърдени ловоустройствени проекти

Това застрашава и малкото останали благородни елени.

Неблагоприятните метеорологични условия оказват влияние както на селскостопанските дейности и реколтата, така и на броя на дивите животни.

В Пазарджишко драстично е намаляла популацията на благороден елен. За сметка на това пък се е повишил броят на хищниците. Това сериозно нарушава баланса между видовете. Експерти смятат, че причина за това са тежките метеорологични условия.

Все повече расте броя на чакалите и вълците, което налага необходимостта от ограничаване на популацията им чрез лов. Ако това не се случи, значително може да се понижат и дивечовите запаси в областта.

През 2018 г. бяха извършени разселвания на фазаните и това доведе до повишаване на запасите.

Спад има и на броя яребици и зайци.

Горските стопанства имат утвърдени ловоустройствени проекти. Въз основа на тях се поддържат и дивечовите запаси.

Чрез селекционен отстрел се подобрява и поддържа добрия здравословен статус и баланс между различните животински видове.

 

Сродни публикации