Расте броят на изкупните пунктове за череши » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Расте броят на изкупните пунктове за череши

Акценти

  • Изкупуването на череши става след представяне на документи за собственост или за правно основание за ползване

Тяхното разположение е съобразено с определени изисквания.

В Кюстендилско вече тече брането на череши. В Общината са подадени близо 50 заявления за разкриване на пунктове за изкупуване на череши.

Заявленията за целта се приемат още от 27 май. Местата за разкриване на пунктовете са строго определени. Те са подбрани така, че да се спазят изискванията за организация и безопасност на движението. Задължението за определяне мястото на пунктовете е на кметовете на кметства и служители на Дирекция „Икономически дейности”.

Съгласно действащата нормативна уредба трябва да се заплати такса преди издаването на разрешително за разкриване на пункт за изкупуване на плодовете. Необходимо е след разкриването му на видно място в него да се постави копие от разрешителното.

За изкупуването на череши следва да се представят документи за собственост или за правно основание за ползване.

За транспортиране на продукцията извън населените места производителите трябва да попълнят приемно-предавателни протоколи. Такива могат да им бъдат предоставени от кметовете и кметските наместници на населените места.

 

Сродни публикации