Растат интереса и държавната помощ по схемата за директни доставки » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Растат интереса и държавната помощ по схемата за директни доставки

Акценти

  • По схемата вече са одобрени 96 767 лв.

Още 50 000 лв. ще влязат в бюджета, за да бъдат подпомогнати животновъдите при изграждането на търговски помещения и закупуването на оборудване

Ново увеличение на средствата за изграждане на търговски помещения и закупуване на оборудване ще бъдат отпуснати на земеделските стопани. Допълнителната сума ще бъде в размер на 50 000 лв. Тя ще влезе в бюджета за 2018 г. по схемата на държавната помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни“. Чрез нея на животновъдите се осигурява финансова подкрепа в размер до 50 % от направените разходи за мобилни хладилни витрини и млекомати. Така след промяната бюджета по схемата набъбна до 150 000 лева.

Първоначално паричните средства разпределени през 2018 г. бяха в размер на 50 000лв. След решение на УС от 12.07.2018 г. той се повиши на 100 000 лева.

Мляко

По схемата вече са одобрени 96 767 лв. Те са предвидени за помощ по 9 проекта. Досега са изплатени 27 650 лв. Те са само за поетите ангажименти по 3 от проектите. Няма сезонност в интереса по тази схема. Той е целогодишен и се увеличава все повече.

Тази схема ще се прилага до 31 декември 2020 г. Чрез нея се възстановяват част от разходите направени за покупка на млекомати, построяването или приспособяване на съществуваща сграда или помещения за нуждите на обект за търговия на дребно, закупуването на хладилници, хладилни витрини и друго специфично търговско оборудване.

 

Сродни публикации