Сериозно растат инвестициите в лозарството » Съвети в земеделието

април 21, 2024

Сериозно растат инвестициите в лозарството

Акценти

  • Над близо 253, 216 млн. лв. (129, 469 млн. евро) беше бюджета на мярката за преструктуриране за периода 2014-2018 г.

Цифрите показаха, че националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор става все по-успешна с всяка следваща година

Изключително успешна се оказа Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор за периода 2014 – 2018 година. Тя завърши с рекордна стойност на изплатените средства през изминалите четири години. За финансовата 2018 г. е достигнат процент на реализация в размер на 91,38 %. Изплатени са 46 335 143 лева. Те направени по 280 обработени заявления за плащане по сключени договори по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от програмата. Бюджетът по мярката за тази финансова година е в размер на 50 708 027 лева.

Най-голям брой одобрени проекти, а именно 75, са за презасаждане без промяна на местонахождението. За изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване са одобрени 74 проекта. Подписани са 14 проекта за противоерозионни съоръжения с оторизирана сума от над 5, 3 млн. лева.

По мярката се осигурява парична помощ за преструктуриране и конверсия на лозовите масиви, свързани със засаждане на нови винени сортове. Финансират се инвестициите за подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство чрез създаване на капково напояване, изграждане на противоерозионни съоръжения и др.

Постигнатите резултати се дължат на сътрудничеството и работата по усъвършенстване на националната регулаторна рамка между компетентните институции. Също така са оптимизирани и процесите по администриране на мерките по Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор.

Мярката за „Преструктуриране и конверсия на лозя” е изключително атрактивна за винопроизводителите. Тя им дава възможност да повишат своята конкурентоспособност. Финансово подпомагане се предоставя на собственици, арендатори или наематели на насаждения, които са регистрирани като лозарски стопанства.

Какви средства бяха изплатени през годините?

Над близо 253, 216 млн. лв. (129, 469 млн. евро) беше бюджета на мярката за преструктуриране за периода 2014-2018 г.

Изплатените средства за 2017 година са почти 43, 572 млн. лв. Това е 86,70% усвояемост на средствата по бюджет, в размер над 50, 254 млн. лв. Преведените плащания са по 221 заявления по сключени договори.

За 2016 година са изплатени близо 42 млн. лв., което е 82,09% усвояемост на средствата от бюджет в размер на близо 51 млн. лв. по мярката. Платени са 199 заявления по сключени договори.

За 2015 година общо за страната са изплатени близо 39 млн. лв. Това е 77,59% усвояемост на средствата от бюджета, в размер над 50 млн. лв. по мярката. Платени са 121 заявления по сключени договори.

За 2014 година са изплатени над 32, 158 млн. лв. за 132 заявления по сключени договора. Усвояемостта на бюджета, който беше в размер на близо 51, 168 млн. лв. е 62,85%.

 

Сродни публикации