Разрешиха пазарите и изложби на птици » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Разрешиха пазарите и изложби на птици

Акценти

  • Останалите рестриктивни мерки остават в сила

През втората половина на месец април бяха наложени редица рестриктивни мерки заради разпростанението на болестта инфлуенца (грип) по птиците.

Като една от мерките беше и забраната за провеждане на пазари и изложби за птици.

Заедно с това бяха въведени редица мерки за засилване на биосигурността в птицевъдните обекти и личните стопанства.

Задължително е извършването на дезинфекция на транспортните средства и хората имали досег с птиците.

Не се допуска излизането на птици извън помещенията за отглеждане.

Забранено е и осъществяването на контакт между птиците и други домашни и/или диви животни.

Фуражът задължително трябва да се съхранява в закрити помещения.

При поява на симптоми на заразяване или увеличаване на смъртността сред животните  стопаните са длъжни да уведомят ветеринарните власти или кмета на съответното населено място.

Със заповед № РД11-1545 от 08.08.2018 г.  на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните вече е разрешено провеждането на пазари и изложби на територията на страната.

 

Сродни публикации