Разрешенията за изкупуване на суров тютюн от безсрочни ще станат със срок от четири години » Съвети в земеделието

март 05, 2021

Разрешенията за изкупуване на суров тютюн от безсрочни ще станат със срок от четири години

Акценти

  • Върху всяка потребителска опаковка на тютюневите изделия ще следва да се посочва броят на късовете от съответното изделие или теглото на тютюна, както и наименованието на производителя или вносителя

От 1 април 2020 г. разрешенията за изкупуване на суров тютюн от безсрочни да станат със срок от четири години.

Това предвиждат приети на първо четене промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Предвижда се данните за тютюневите изделия да се представят само от производителите и вносителите на съответните изделия и посредством общ електронен портал за представяне на данни (EU-CEG).

Върху всяка потребителска опаковка на тютюневите изделия ще следва да се посочва броят на късовете от съответното изделие или теглото на тютюна, както и наименованието на производителя или вносителя.

В разпоредбите се завишават санкциите за:

  •  – лица, изкупуващи суров тютюн в нарушение на изискването да притежават валидно разрешение и да са сключили договор за изкупуване с тютюнопроизводите;
  • – такива, които не са предоставили на съответната комисия по тютюна изискуемата информация.

Предвижда се санкцията да е не по-малко от 30 на сто от стойността на тютюна. Самият тютюн да се отнема в полза на държавата. Подобно изискване се въвежда и по отношение на невписани в регистъра лица, съхраняващи суров тютюн.

Отнетият в полза на държавата тютюн ще се унищожава чрез изгаряне. Това се извършва от комисия, определена със заповед на директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи.

 

За автора

Сродни публикации