Разпределят се 4 млн. лв. в подкрепа на производителите на плодове и зеленчуци » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Разпределят се 4 млн. лв. в подкрепа на производителите на плодове и зеленчуци

Акценти

 • Указанията за държавната помощ и съпътстващите ги регистри ще бъдат публикувани на сайта на ДФЗ

УСна ДФЗ разпределя 4 млн. лв. за 2020 г. по схемата de minimis в помощ на българските производители при реализацията на произведените от тях пресни плодове и зеленчуци.

Средствата са остатък от утвърдения от УС на ДФЗ на 7 април 2020 г. финансов ресурс от 5 млн. лв. в подкерпа на оранжерийните производители.

Заявеният ресурс, в срока за прием на заявления от 15 април до 31 май 2020 г,. е близо 1 млн. лв.

Обхватът на подкрепата се разширява по искане на браншовите организации и на производителите на плодове и зеленчуци. Те изпитали затруднения при продажбата на своята продукция заради наложените ограничителни мерки във връзка с COVID-19.

Помощта е за реализация на:

 • – български домати;
 • – краставици и корнишони, отглеждани на открито и оранжерийно;
 • – череши и вишни;
 • – праскови и нектарини;
 • – кайсии и зарзали;
 • – ягоди и малини.

Така ще се даде възможност за непрекъснатост на процеса за изкупуване и доставка на плодове и зеленчуци до българския потребител.

Финансовата подкрепа ще се предоставя на български локални хранителни вериги с три или повече обекта в една или няколко съседни административни области.

Те ще се явяват свързващото звено между производителите и потребителите. Ще осъществяват прекия достъп до произведените у нас пресни плодове и зеленчуци.

Средствата ще компенсират част от разходите на търговските обекти за транспорт, логистика, сортиране, опаковане и реализация на българските плодове и зеленчуци в търговската мрежа през 2020 г.

Единичната ставка за подпомагане, предвидена за търговските обекти, е в размер на:

 • – 150 лв. за тон домати, отглеждани на открито или оранжерийно;
 • – 100 лв./тон за краставици/корнишони, отглеждани на открито или оранжерийно;
 • – 100 лв./тон за череши и вишни;
 • – 100 лв./тон за праскови и нектарини;
 • – 100 лв./тон за кайсии и зарзали;
 • – 200 лв./тон за ягоди и малини.

В калкулацията влизат част от разходите на тон, които кандидатът за помощта ще направи за привеждането на продукцията в търговски вид.

Продукция в търговските обекти имат право да предлагат:

 • – земеделски стопани, заявили през Кампания 2020 участие по схемата за обвързано подпомогане за плодове и зеленчуци, отглеждани на открито и оранжерийно производство;
 • – признати от министъра на земеделието, храните и горите групи и организации на производители, чиито членове са зявили през Кампания 2020 участие по схемата за обвързано подпомогане за плодове и зеленчуци, отглеждани на открито и оранжерийно производство.

Обектите за търговия трябва да бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ.

За да получат средствата те трябва да докажат пред фонд „Земеделие“ с фактури, че са изкупили продукцията от земеделските стопани след датата на решението на УС на ДФ „Земеделие“, не по-късно от 31 юли 2020 г. и са извършили плащане към тях. Срокът за кандидатстване по схемата е от 1 юли до 31 юли 2020 г.

До 10 август трябва да се представят документи за изкупената продукция. Изплащенето на помощта е до 31 август 2020 г.

 

За автора

Сродни публикации