Разпоредена е пълна инвентаризация на обектите в Западна промишлена зона в Русе » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Разпоредена е пълна инвентаризация на обектите в Западна промишлена зона в Русе

Директорът на РИОСВ-Русе  разпореди  пълна инвентаризация на обектите, извършващи дейност в Западна промишлена зона на Русе.

Мярката е предприета поради зачестилите сигнали за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом и констатирани нови обекти, в отдадени под наем цехове, в рамките на производствените площадки на бивши предприятия.

Проверките ще продължат до края на ноември. Те ще бъдат по предварително съгласуван график. Те ще бъдат съвместно с „ВиК“ ООД-Русе. Те експлоатират канализацията и са оператор на колектор  „3-ти март“.

На големите оператори, произвеждащи бои и лакове,  както и на тези, които в дейността си извършват пране и облагородяване на текстилни изделия в  зоната, са дадени предписания да представят седмични справки за количествата отпадъчни води, формирани при производството и способите за пречистването им.

 

За автора

Сродни публикации