Разплащателните агенции на България и Хърватска подписват споразумение за борба с измамите » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Разплащателните агенции на България и Хърватска подписват споразумение за борба с измамите

Акценти

  • Целта на споразумението е да се обезпечи правилното разходване на средствата за европейските земеделски фондове и да се усъвършенстват системите за контрол

Разплащателните агенции на България и Хърватска подготвят съвместно споразумение за сътрудничество за противодействие на измамите.

Това бе решено по време на тридневен семинар, организиран със съдействието на дирекция АФКОС-МВР в Хърватска. Целта на споразумението е да се обезпечи правилното разходване на средствата за европейските земеделски фондове и да се усъвършенстват системите за контрол, съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев. Партньорството между двете разплащателни агенции започна през миналата година, когато домакин на първата среща беше ДФЗ-РА.

По време на семинара в Загреб двете Разплащателни агенции обмениха опит в областта на превенцията и борбата с измамите, както и успешно решени практики при възникването и определянето на нередности и злоупотреби при управлението на средства от ЕС. В рамките на форума бяха дискутирани темите:

•  Управление на нередностите при изпълнението на ЕЗФРСР;

•  Проверки на качеството при оперативния контрол с цел предотвратяване на нередности/измами;

•  Кръстосани проверки на взаимосвързани компании; конфликт на интереси;

• Изкуствено създаване на условия за финансиране.

Допълнително в трейнинг вариант бяха представени:

• Примери за „червени флагове“ за измами и нередности в районите с висок риск;

•  Примери за нередности и измами.

Служителите на дирекция „Противодействие на измамите“ при ДФ „Земеделие“ запознаха повече от 120 представители на различни институции на Република Хърватска с работни процеси и практики за идентифициране на нередностите и противодействие на измамите с европейски средства. Особен интерес за хърватите предизвикаха темите за определянето и контролирането на изкуствено създадените условия, за конфликта на интереси, както и индикаторите за злоупотреби по ПРСР.

 

За автора

Сродни публикации