Разорават защитени зони край София » Съвети в земеделието

август 04, 2021

Разорават защитени зони край София

Акценти

  • Дивите божури са редки растения, които са защитени от Закона за биологичното разнообразие

Застрашено е находището на теснолистен божур.

В близост до София от 28 август 2017 г. има нова защитена зона. Тя се нарича „Теснолистен божур“. Разположена е на територията на с. Волуяк и е с площ от  13,52 хектара. Особеното при нея е, че именно там растат диви божури, които са защитен и рядък вид. Оттам идва и името на Божурище. Някога през месеците април и май множество божури са разцъфтявали в полето.

С цел опазване на теснолистния  божур – Paeonia tenuifolia в защитената зона е забранено разораването и залесяването на имотите, внасянето на други растителни видове, паленето на огън и т.н.

Проблемът е, че в края на миналия месец по поляните между Волуяк и Божурище вече имаше и други разцъфнали растения, чиито грудки са били в съседните парцели. Въпреки забраната хората не спират да ги изорават.

 

Дивите божури са редки растения, които са защитени от Закона за биологичното разнообразие и от Европейската конвенция за опазване на дивата флора, фауна и природни местоообитания. Те са включени в Червената книга на България със статут „застрашен“. Необходимо е да се полагат повече усилия за запазване на находищата им разказват природозащитници. Все пак там те растат на ограничена територия – от четири – пет метра.

 

Сродни публикации