Какво е различното по Схемата за обвързано подпомагане за Кампания 2018 » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Какво е различното по Схемата за обвързано подпомагане за Кампания 2018

Акценти

  • В срок от 5 до 31 октомври 2018 г. земеделските стопани извън засегнатите територии трябва да представят нужните документи

Земеделските стопани в областите засегнати от чума по ДПЖ ще представят по-малко документи

Заради чумата по дребните преживни животни в общините Болярово и Елхово от област Ямбол и общините Средец, Приморско, Созопол, Малко Търново и Царево от област Бургас бяха наложени някои ограничения. По изключение заради болестта от земеделските стопани в изброените територии няма да се изисква представянето на декларация и документи за реализация на мляко и млечни продукти. Тези задължения разписани в Наредба №3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания остават в сила за всички земеделски стопани от останалата част на страната. В срок от 5 до 31 октомври 2018 г. те трябва да представят нужните документи. Данните за реализация на мляко и млечни продукти трябва да са за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

Този ангажимент отпада за земеделските стопани в засегнатите райони. За тях са въведените ограничения за разпространение и преработка на мляко и млечни продукти от дребни преживни животни. Със заповед е наложено изискването тези продукти да бъдат използвани и консумирани само на териториите на съответните общини.

 

 

Сродни публикации