Отново разлики в качеството на храните у нас и в Европа » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Отново разлики в качеството на храните у нас и в Европа

Във връзка с наболялата тема за двойния стандарт в храните у нас и в Европа е направено трето по ред проучване. Този път то обхваща периода от 21.02.2018 г. до 20.04.2018 г. Направени са общо 106 проби на 53 хранителни продукта, разделени в 11 хранителни групи. Изследването обхваща вече 5, а не 3 страни както беше при предходните две проверки. В списъка този път са включени и Италия и Чехия.

От резултатите става ясно, че при 40 продукта е установено идентично съдържание на етикетите. Други 13, отговарящи на 25 % от общото количество проверени хранителни продукта, са с различен състав и хранителна стойност. Наблюдавана е разлика в грамажа на продуктите. За моцарелата и адаптираното мляко, например разлики има в грамажа на опаковките, предлагани у нас и в Европа, като ощетените потребители са българските. Безалкохолните с плодово съдържание при нас са със сравнително по-малко такова спрямо продуктите за Европейския пазар и са подсладени с глюкозо-фруктозен сироп, вместо със захар. При шоколадите отчетените разлики са в хранителния състав, вкуса и съдържанието на какао. За аналозите, произвеждани за България количество добавяно масло е по-ниско, както е и какаовото такова.

Разлики при физикохимичния състав има в млякото за малки деца, като в продуктите за българските потребители има повече растителни мазнини и по-малко макроелементи и витамини.

Всички тези разлики можем да отчетем и дори сами, сравнявайки само етикетите на предлаганите храни.

От направените изследвания бе установено, че дори абстрахирайки се от ДДС ставките, цените на предлаганите у нас и в Европа хранителни продукти са доста различни. При нас увеличението на цените е сравнително по-голямо. Само за пример можем да дадем адаптирано детско мляко, което е с 40% по-скъпо в България, спрямо в предлаганото такова в Лондон.

В направеното трето изследване са включени два пъти повече хранителни продукти, но според министъра на Земеделието, храните и горите резултатите са аналогични с тези от първите две проверки.

В своя защита относно разликата във вкуса на храните предлагани у нас и в Европа, от производителите обясняват различието във вкуса на потребителите в отделните държави. По друг начин седи въпроса с драстичната разлика в цените на продуктите, предлагани от аналогични търговски вериги, но в различни страни членки на Европейския съюз. Предстоят срещи с представители на големи търговски вериги с цел дискусия по въпроса.

Може ли да се реши проблема с двойното качество на храните

Комисар Вера Йоурова вече е взела под внимание проблема, като са направени предложения за промяна в 3 директиви свързани с потребителите.

Необходимо е чрез Европейска директива да бъде приета Забрана за двойния стандарт в храните. Всяка страна членка на Европейския съюз може и трябва да създаде регулации за нелоялните търговски практики, както и значителни разлики на продуктите от една марка, предлагани на различните пазари. Предвиждат се глоби и санкции за нарушителите. Като особено важно е да бъде ясно и точно дефиниран обхвата на „Значителните разлики“ в храните и изобщо дали тях да ги има.

Очаква се от Министерството на земеделието, храните и горите да оповестят резултатите от направеното изследване.

 

За автора

Сродни публикации