Разликите в състава и цените на храните лъснаха след проучвания на БАБХ » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Разликите в състава и цените на храните лъснаха след проучвания на БАБХ

Проучванията и анализите на Агенцията бяха проведени на няколко етапа.

През 2017 и 2018 г. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) направи редица  проучвания на храни. Всички те бяха произведени от големи международни компании със  седалища и производствени предприятия извън територията на България. Тогава резултатите показаха сериозни разлики в състава и цените на храните. Това ясно показа, че проблемът с двойния стандарт при храните наистина съществува.

Вчера, на 14 май 2019 г. се проведе пресконференция, организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Тя се състоя във връзка с представянето на проект, свързан с двойния стандарт при потребителските стоки – „Комплекс от мерки за установяване на нелоялни търговски практики 811238 – CONC-CPC-2017 България“.

Д-р Любомир Кулински, директор на Дирекция „Контрол на храните“ към БАБХ изнесе данни за направените, в три етапа, изследвания на храни. Стана ясно, че първия етап е стартирал през 2017 г. Тогава от търговски вериги, представени както в Германия и Австрия, така и в България, са закупени 30 продукта от пет големи групи – шоколадови изделия, безалкохолни напитки и сокове, детски храни, млечни продукти и месни продукти. Извършени са анализи за съответствие и съпоставимост на съдържанието описано на етикетите, на органолептичните характеристики на продуктите, на физико-химичните показатели. Паралелно с това са анализирани и цените, на които са закупени стоките. От анализа на съдържанието, описано на етикета, са констатирани различие в 7 продукта или това са 23% от закупените. Изследвани са 20 продукта, като за 15 от тях е било установено, че в Европа са по-евтини, а в България – по-скъпи.

Втори етап на изследването

През 2017 г. БАБХ е продължила изследването с втори етап. При него е разширен обхвата на изследваните групи храни. Тогава са закупени 31 проби от търговски обекти в Италия, Франция и Швейцария, а също и от България. Взетите са продукти от едни и същи марки и видове. При проверката е включен подробен сравнителен анализ на етикетите и финансов анализ за евентуално различие в цените. Резултатите са показали не толкова съществени различния в състава на продуктите. При цените обаче разликите са били големи.

Трети етап на изследването

Третият етап на изследването е проведен през 2018 г. Тогава отново са се увеличи пробите на изследване. Сравнени са 53 аналогични продукти, взети от европейския (Германия, Австрия, Италия и Чехия) и българския пазар. Тогава при сравняване и анализ на етикетите в 13 продукта са открити различия в представената информация по отношение на състав и/или хранителна стойност и външен вид.

Направени са и анализи от Съвместния изследователски център към ЕК (JRC). След това до БАБХ е изпратен списък с предложените за оценка марки храни. От Агенцията са събрали информация и са взели проби в обекти от търговската мрежа на София на посочените в списъка храни, които са налични на пазара в България и в частност на храните, продавани под определени марки. На всички визуално съпоставими продукти са направени снимки. След извършената оценка от експертите на JRC към БАБХ е подадена информация, че за целите на проучването на Съвместния изследователски център отговарят 95 продукта. Предстоят следващите етапи, за които се очаква допълнителна информация.

При представянето на резултатите от първия етап на проучването на пазара на храни и спиртни напитки и на големите им дистрибутори в Европейския съюз е станало ясно, че проектът ще включва общо 6 държави – Португалия, Испания, Германия. Гърция, Унгария и България. Всичко, което се прави за двойния стандарт при храните, е съгласувано с Единната методика за изследване на различните видове продукти в Европейския съюз. Това обясни председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов. Той коментира още, че КЗП ще закупи спиртни напитки, макаронени изделия, млечни продукти, сладкиши, подправки и консерви и те ще бъдат подложени на изпитване. Целта е чрез резултатите да се установи дали има наличие на двоен стандарт. По тази причина са организирани работни групи от КЗП, БАБХ, Министерството на икономиката и потребителски организации от неправителствения сектор.

БАБХ е включена в изпълнението на проекта като компетентен орган. Тя ще подпомага дейностите на КЗП при вземането на проби и извършването на сравнителен анализ на резултатите.

 

Сродни публикации