Раздадоха повече от 32 000 тона хранителни продукти чрез Оперативната програма за храни » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Раздадоха повече от 32 000 тона хранителни продукти чрез Оперативната програма за храни

Акценти

  • Повече от една четвърт от нуждаещите се от подпомагане (27%) са деца до 15 г., 25% са хора с увреждания, 22% са възрастни над 65 г.

Над 32 000 тона хранителни продукти са реализирани в трите осъществени до момента кампании за подкрепа.

Те са осигурени  по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от ОПХ ФЕПНЛ. Ежегодно помощта по операцията „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ достига до над 500 000 лица. Данните бяха изнесени по време на срещата. Тя се проведе в гр. Пловдив.

На нея беше изнесена също и информация от проучването на мнението на правоимащите лица по време на последната приключила кампания.

Над 95% от потребителите са изразили своята обща удовлетвореност от подпомагането с индивидуални пакети с хранителни продукти.

Те са осигурени по Оперативната програма за храни. Одобрение на асортимента са изразили почти 99% от подпомогнатите. От организацията по раздаването на пакетите удовлетвореността е почти 100%. Проучването се организира от партньорската организация БЧК в рамките на всяко раздаване и оценката на подкрепените лица традиционно е много висока.

На срещата беше представена още степента на постигането на целите и бяха обсъдени постиженията и трудностите в организиране изпълнението на операцията „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“.

БЧК е дългогодишен партньор на Агенция за социално подпомагане при предоставянето на подкрепа. Тя е под формата на пакети хранителни продукти от първа необходимост, предназначени за лица и семейства, живеещи в материални лишения.

При последното раздаване в периода декември 2018 г. – май 2019 г. помощта от над 7000 тона хранителни продукти отново достигна до над половин милион българи, живеещи в крайни лишения. Правоимащите получиха индивидуални пакети с 16 вида хранителни продукта от първа необходимост. По информация на Българския червен кръст пакетите са достигнали до нуждаещите се лица благодарение на 3175 доброволци, дарили  над 106 000 часа доброволен труд.

Повече от една четвърт от нуждаещите се от подпомагане (27%) са деца до 15 г.  25% са хора с увреждания, 22% са възрастни над 65 г. и др. Според пола 55% са жени. Обсъдена бе и възможността при предстоящото раздаване като съпътстваща мярка за желаещите да бъде организирано и професионално обучение по професиите „Болногледач“, „Домашен помощник“, „Социален асистент“.

За следващата кампания е предвидено  пакетите да включват 17 вида храни. През юли стартира поетапното зареждане с продукти на складовете на Българския червен кръст, след което ще стартира процеса на организация на раздаването им.

 

 

За автора

Сродни публикации