Раздават пчелини на социално слаби хора » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Раздават пчелини на социално слаби хора

Социално слаби и трайно безработни хора от Видинско ще се сдобият със собствени пчелини по проект.

15 души в уязвимо положение ще бъдат подпомогнати с всичко необходимо, за да се захванат с пчеларство и така да формират допълнителни доходи. Това съобщи Мариан Димитров, председател на благотворителната фондация „Адра България”. Дейностите по проекта ще се финансират от световна организация, разположена в 130 държави и провеждаща хуманитарни акции в много държави в цял свят.

Фондацията, заедно с видинското пчеларско дружество, в следващите 18 месеца ще реализират проект за развитие на пчеларството сред социално слаби хора. Проектът е на стойност 50 000 щатски долара.

Насока

Този проект е социално ориентиран – пример за социално предприемачество, подчерта Мариан Димитров. Той обясни, че са избрали да реализират проекта във Видинска област. Регионът е такъв, че икономическата ситуация е сложна и е голям броят на хората, които се нуждаят от подкрепа. От друга страна, във Видин са налице географски и климатични условия, които са благоприятни за развитието на пчеларството.

Инвентар

Заедно с представители на социалните служби във Видин и с пчеларското дружество са избрани 15 души, на които да се помогне.

Всеки един от тези бенефициенти ще получи по:

  • – 12 пчелни семейства;
  • – нова електрическа центрофуга;
  • – пчелни пити (восъчни основи);
  • – всичкия друг необходим инвентар и оборудване,

обясни Мариан Димитров. Той допълни, че включените в проекта бенефициенти ще преминат и обучение, организирано от видинското пчеларско дружество, след което ще получат съответния сертификат за удостоверяване на придобитата квалификация. Сертификатът ще им даде възможност да кандидатстват пред ДФЗ, например за субсидии. Ще се подпомагат хора до 40-годишна възраст.

Подбрали мотивирани участници

За подбора на хората, които да бъдат включени в този социален проект, е отговаряло пчеларското дружество във Видин, като всяка една кандидатура е била подробно обсъдена, подчерта Петър Младенов, председател на пчеларско дружество от Видин.

Младенов обясни, че от фондация „Адра” са задали определени критерии, по които е правен подборът, но стремежът е бил не само да бъдат включени хора с нисък статус и в уязвимо положение, но и да бъдат подбрани участници, които са мотивирани и имат желание да се занимават с пчеларство. По този начин стигнахме до хора, които са трайно безработни.

 

За автора

Сродни публикации