Разградлии също отчетоха по-ниски добиви тази година » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Разградлии също отчетоха по-ниски добиви тази година

Акценти

  • При ечемикът има отчете среден добив от 525 кг/дка
  • Продължава жътвата на зимна маслодайна рапица

В Разград добивите на зърнени култури тази година са по-ниски. И тук както в други райони на страната производители отчитат спад в реколтата.

При ечемикът има отчете среден добив от 525 кг/дка. За сравнение през 2017 г. той е бил с 46кг повече, а именно 571 кг/дка. Към момента в областта са обработени 37 086 дка, като прибраната реколта от тях е 19 463 тона.

Ожънатите площи с пшеница са 67%, а средния добив от нея е 547 кг/дка. Реколтирани са 316 050 дка, като полученото количесто продукция от тях е 172 923 тона.

Продължава жътвата на зимна маслодайна рапица. Отчетеният към момента добив от нея е 265 кг/дка, а прибраните площи са 66%, което е 79 200 дка. Полученото количество рапица от тях е 20 960 тона.

 

Сродни публикации