Разглеждат проекта за Изпълнителна агенция по тютюна » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Разглеждат проекта за Изпълнителна агенция по тютюна

Да бъде създадена Изпълнителна агенция по тютюна предвижда нов закон за сектора, внесен от ДПС в Народното събрание. В законопроекта се предвижда и браншът да се ръководи от Националната тютюнева камара, както и да бъдат създадени регистри на производителите и на изкупвачите.

Тези промени бяха обещани на фермерите още в началото на годината, след протести заради забавената кампания и ниските изкупни цени. От ДПС тогава обещаха дори да бъдат въведени минимални изкупни цени за тютюна.

С внесения преди дни проект се предвижда Изпълнителната агенция по тютюна да има контролни, регулаторни и информационни правомощия. Тя ще е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните. Работата й ще бъде да следи спазването на закона за тютюна, да издава разрешения, одобрения, удостоверения и други документи.

В регистъра на тютюнопроизводителите ще се вписват всички фермери, произвеждащи суров тютюн. Те ще подават до агенцията информация за обработваните площи, произведените количества и за лицата, на които предават произведения тютюн.  

Изкупуването на суров тютюн ще става само от фирми, вписани в друг специален регистър.

Ще има и регистър на фирмите, търгуващи на територията на страната с промишлено обработен тютюн.

Изпълнителната агенция по тютюна ще води регистрите.

Националната тютюнева камара ще участва във формирането и в осъществяването на държавната политика в сектор „Тютюн“ и в сектор „Тютюневи изделия“. Организацията ще участва в разработването на стратегии и нормативни актове за сектора.

Очаква се Камарата да разработва механизми за стабилизиране на пазарите на суров тютюн и намаляване на диспропорциите при предлагането и търсенето, при спазване на приложимите правила за защита на конкуренцията, пише в проекта.

Ако се наложи, Камарата ще решава спорове между свои членове и ще организира обучения. В ръководството й ще има по двама производители,  преработватели, производители на тютюневи изделия и по един представител на научни организации.

Вносителите на проекта посочват в мотивите към него, че растат количествата конфискуван нарязан тютюн, който е акцизна стока. През 2013 г. количеството задържани цигари намалява с 50% спрямо предходната година, но се увеличават количествата задържан тютюн – почти 7 пъти повече в сравнение с 2012 г.

Според депутатите незаконната търговия с тютюн подкопава икономиката на страната и оказва неблагоприятно въздействие върху националната стабилност и сигурност. Предвид факта, че суровият и промишлено обработеният тютюн не са акцизни стоки, контролът върху тях следва да бъде регламентиран в Закона за тютюна и тютюневите изделия, пише в мотивите.

Очаква се проектът да бъде разгледан днес от две парламентарни комисии – по икономическата политика и по земеделието.

 

За автора

Сродни публикации