Развъждане, видове охлюви. Инфекции » Съвети в земеделието

Развъждане, видове охлюви. Инфекции

Развъждането и отглеждането на охлюви е динамично развиващ се отрасъл в земеделието. За разлика от България, в голяма част от Европа и в света култивираното оглеждане на охлюви е развито от години. В химическия си състав охлювното месо съдържа вода, белтъчини, липиди,витамини и минерални вещества. Поради високото съдържание на цинк,желязо, магнезий, калций, натрий, както и на белтъци в месото, този деликатес е една от най-ценните и търсени храни в света. Измежду толкова много съществуващи в природата по света (около 3000 видове породи и разновидности на охлюва) интереса на охлювъдството е насочен към тези от тях, които намират приложение в редица области на гастрономията и търговията в страните от западния свят. Охлюва HELIX се радва на изключителен интерес за промишлено отглеждане, захранващи потребностите на хранително-вкусовата и фармацевтична промишленост.

Получаването на нови биологични продукти от екологично чисти суровини е приоритет не само у нас, но и по целия свят.В сравнение с повечето европейски страни, България е държава със запазена природа, високо биологично и хабитатно разнообразие, и оазис на редки и консервационно значими видове животни и растения.

Ето защо същността на разработената иновативна идея е да се отгледат при екологично-чисти условия, нетрадиционни суровинни (охлюви Helix), от чиято слуз да се извлекат и изследват природни компоненти, които да се предложат в хранително-вкусовата, фармацевтична и козметична индустрия.

Важно предимство на отглежданите охлюви в България е наличието на млечно-кисели бактерии Lactobacilli, продуциращи високи нива на млечна киселина. Присъствието на тази и други киселини инхибира растежа на нежелани бактерии, плесени, спори на плесени и дрожди, особено от вида Candida.

Хранителни добавки с изкуствен или естествен произход се предлагат масово на българския пазар както в чист вид, така и добавени при производството, обработката или съхранението на храната. Една от главните цели на този проект е да се разработят нови, висококачествени и полезни за здравето природни компоненти от екологично-чиста и

леснодостъпна суровина (секрет от охлюви и охлювно месо), които да могат да се включват в различни видове храни и хранителни добавки. Също така да се разработят нови, висококачествени и полезни за здравето природни компоненти, които да се прилагат при:

Стафилококови инфекции -кожни инфекции, инфектиране на рани; Гастро – ентерологични проблеми -язва, гастрит, колит;

Инфекции и сепсис

Във всички европейски държави охлювъдството е признато за официален земеделски бизнес и има законодателна подкрепа и регламентация, както и сериозна финансова подкрепа, благодарение на която сектора прогресивно се развива и формира сравнително голям брутен вътрешен продукт. Във Франция по – голямата част от фермите са създадени, като ферми с обществено значение и финансирани от програма „ Лидер ” и с големи национални дотации. С помощта на тези ферми се развива селски туризъм. Създадени са редица национални програми и структури, които организират дейността на производителите. Останалите ферми се финансират по мерките на програма „селски райони”. Освен подкрепата за отглеждане на охлюви във Франция всяка година се заделят сериозни суми и за иновации, разработки и научни изследвания, свързани с отглеждането на охлюви и тяхното приложение, като хранителни продукти във фармацията и козметиката.

С много сериозни постижения в отглеждането на охлюви е и Испания. През последните няколко години,почти всички европейски държави работят по техния метод. Отглеждането на охлюви не е непознато в България. В миналото то е било свързано с производството на българското лекарство срещу проблеми на храносмилателната система МУКОСТАБИЛ. След промените, успоредно с охлюво-събирането, се правят опити за култивирано отглеждане на българския лозов (бял) охлюв – helix pomatia. В този период, обаче, липсва ясна визия за развитието на сектора и опитите пропадат или остават на ниско ниво при предприемачите. С годините в България навлизат и се популяризират различни западни технологии за отглеждане на сухоземни охлюви, започва отглеждането на средиземноморския вид helix aspersa, постепенно секторът се организира и добива визия за своето развитие. Бизнесът се обръща към науката и стъпва на здрава почва за бърз растеж. Целият процес на отглеждане и преработка на охлюви трябва да е в строго съответствие с препоръките на Международния институт по охлювъдство леснодостъпна суровина (секрет от охлюви и охлювно месо), които да могат да се включват в различни видове храни и хранителни добавки.

Видове охлюви:

Съвременната класификация отнася охлювите към тип Мекотели

( Mollusca), клас Коремоноги (Gastropoda), подклас Белодробно дишащи (Pulmonata), разред Stylloma- tophora, семейство Охлюво подобни (Helicidae), род Охлюви (Helix).По отношение на телесната температура охлювите са пойкилотермни(студенокръвни) животни . По- долу са изброени само видовете охлюви,които представляват интерес за промишлено отглеждане, захранващи потребностите на хранително- вкусовата и фармацевтична промишленост.

  • Helix aspersa (Сбръчкан, шагренов, пъстър охлюв или малъксив охлюв)
  • Helix pomatia (Римски или бял охлюв)
  • Helix lucorum (Тъмен, турски или горски охлюв)

 

Методи за отглеждане

У нас охлювъдството за сега е слабо развито и то във ферми с екстензивени рядко с полу- интензивен тип на отглеждане. Проучванията показват, че са налице условията то да се превърне в перспективно направление. Това ще се осъществи чрез управляеми охлювни ферми, в които ще се добива и най -пълноценно ще се оползотворява получената суровина за ценни деликатесни продукти.Съвременното охлювно фермерство, благодарение на усъвършенстване на био технологията на производство, бележи постоянен възход. То се превръща в отделна самостоятелна професия, отнасящо се към групата на частните животновъдни дисциплини в зоо инженерната специалност.

Във връзка с прилаганата технология на производство съвременните охлювни ферми се разделят на три основни типа:

  • открито култивиране или италиански екстензивен метод;
  • комбинирано култивиране или френски (полуинтензивен} метод.
  • закрито култивиране или интензивен метод;

Останалите съществуващи технологии не представляват интерес при промишлено култивиране. 

 

Свързани новини