Развъдните асоциации получават 5,5 млн. лв. » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Развъдните асоциации получават 5,5 млн. лв.

Развъдните асоциации по схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2018 г ще получат обща помощ от 5,5 млн.лв.

През последните три години се наблюдава тенденция на увеличаване броя на животните под селекционен контрол, което дава своето отражение върху получаваната финансова държавна помощ, контрола на извършваните дейности и изразходвания финансов ресурс. Той от своя страна покрива до 100% от административните разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70% от разходите по изпитвания за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните. В резултат на всичко това през март тази година е изготвена нотификация през ЕК за промяна в схемата за държавна помощ.

 

Сродни публикации