Развитие на животновъдството – топ тема по време на българското председателство » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Развитие на животновъдството – топ тема по време на българското председателство

Акценти

  • Международна научна конференция „Животновъдството – традиции, биоразнообразие и споделен опит“
  • Модернизиране, опростяване на Общата селскостопанска политика и нейното адекватно финансиране
  • Устойчиво развитие на животновъдството

На откриването на Международната научна конференция „Животновъдството – традиции, биоразнообразие и споделен опит“ в град Сливен заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров подчерта, че развитието на животновъдството е една от важните теми, обсъждани по време на българското председателство на Съвета на ЕС. Освен нея усилени дебати са водени и във връзка с модернизирането, опростяването на Общата селскостопанска политика и нейното адекватно финансиране.

От думите на д-р Димитров стана ясно, че непрекъснато се извършва наблюдение на положението на селскостопанските пазари и по-специално внимание се обръща на сектори, като мляко и млечни продукти, говеждо и телешко месо, свинско и пилешко месо, плодове и зеленчуци. Той обясни още, че за да се постигне конкурентноспособно животновъдно производство е необходимо да се използват иновативни технологии, да се провежда целенасочена развъдна дейност, да се следи и съблюдава опазването на здравето и околната среда. Нужно е тези европейски политики да се обвържат с политиките на заобикалящите ни страни.

„Един от основните фактори за устойчивото развитие на животновъдството е ефективното здравеопазване на животните. Във ветеринарната област Българското председателство се съсредоточава върху устойчивото управление на този сектор. В резултат на това, обръщаме специално внимание на ролята на дивите животни за управление на болестите, като разглеждаме въпроси като наблюдение, контрол, икономическо въздействие, ловни практики, регионално сътрудничество и стратегии.  Профилактиката е един от основните елементи от ефективното здравеопазване на селскостопанските и дивите животни“, каза заместник-министърът. Според него други от важните теми са хуманното отношение към животните и нелоялните търговски практики.

Генераленният секретар на европейската федерация по животновъдни науки Андреа Росати приветства завръщането на страната ни в организацията, в която членуват страни от Европа, Северна Африка и Близкия изток. Нейната основна цел е подобряване на знанието и резултатите от научните изследвания в животновъдството.

Международната научна конференция се провежда за първи път, като част от програма на традиционното ежегодно Национално изложение по животновъдство гр. Сливен. Участници са доказали се специалисти и учени от Франция, Италия, Обединеното кралство, Германия, Турция, Украйна, Гърция, Сърбия, Македония, Чехия, Молдова, Хърватска, Румъния, Унгария и България. По време на конференцията ще бъдат разгледани и следните теми: „Съвременни технологии в животновъдството“, „Съхранение, опазване и усъвършенстване на генетичните ресурси“, „Производство, преработка и маркетинг на животински продукти“, „Оценка и комуникация на риска при здравеопазване на животните“.

 

Сродни публикации