Развитието на горските територии трябва да е приоритет и за общините » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Развитието на горските територии трябва да е приоритет и за общините

Развитието на горските територии трябва да е приоритет и за общините. Доброто управление на общинските горски територии може да допринесе за подобряване живота на хората в тези населени места. Това заяви зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова по време на седмото Общо събрание на Асоциация общински гори, което се проведе в гр. Стара Загора.

 

Зам.-министърът изтъкна, че приетите промени в Закона за горите за управлението на общинските гори и сключения Меморандум за сътрудничество с МЗХ са израз на добро  сътрудничество между най-големи собственици на гори – държавата и общините. Според нея с оглед на тези съвместни политики и занапред ще продължат общите усилия за повишаване на стопанската инициатива и изграждане на перспективни структури на управление.

 

„Добитата дървесина от общинските гори е 780 000 куб.м  или 11% от тази в страната. В общинските горски територии са залесени 3072 дка.“, отбеляза зам.-министърът. Тя подчерта, че контролът по опазването и ползването на горските територии ще бъде завишен.

 

„Трябва да вземем бързи и неотложни мерки за засилване на контрола по опазването на горските територии“, заяви изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Григор Гогов и добави, че държавата и общините трябва да работят заедно в тази насока.

 

На заседанието на  Общото събрание на Асоциация общински гори  стана ясно, че 247 общини имат горски територии. От тях 78 общини притежават площ над 1500 ха,за които според приетите промени в Закона за горите за тези собственици е задължително до края на годината да изградят организация на управление на горите си. Вече 59 общини    имат определен вид управление на горите си. Останалите 19 общини имат срок да създадат необходимата организация на управление до края на годината.

 

На срещата се обсъдиха още възможностите за кандидатстване по горските  мерки за новия програмен период 2014-2020 г. по Програмата за развитие на селските райони, подобряването на превантивните мерки срещу горските пожари и необходимостта от мерки свързани с разширяване на достъпа до горската пътна  мрежа.

 

За автора

Сродни публикации