Работната група се зае с промените в Наредбата за опазване на пчелите » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Работната група се зае с промените в Наредбата за опазване на пчелите

Акценти

  • В работната група участват експерти на БАБХ, МЗХГ  и представители на браншови организации на пчеларите

Редица въпроси по наболели проблеми намериха отговор по време на заседанието.

Със Заповед РД 09-577/14.06.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева беше създадена работна група, която започна работа за промяна Наредбата за опазването на пчелите.

В рамките на три месеца комисията трябва да изготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13/2016 г. Тя урежда мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините на провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

В работната група участват експерти на Българска агенция по безопасност на храните, МЗХГ  и представители на браншови организации на пчеларите. Те са членове на Консултативния съвет по пчеларство. Задачата им е да се погрижат за съгласуването на  предложенията за решения с останалите организации, членове на консултативния съвет.

Какви въпроси бяха повдигнати по време на заседанието?

На първото заседание бяха поставени на обсъждане конкретни текстове от проектонаредбата. Те са свързани с въздушното третиране на посеви с инсектициди и други препарати за растителна защита. Освен това бяха дискутирани и възможните часови зони през деня, в които да се извършва третиране от въздуха. Целта е да се предотврати негативното влияние върху пчелите.

Бяха коментирани и въпроси за взимането на проби за доказване подмор на пчели при съмнение за повлияване в резултат от нерегламентирана употреба на продукти за растителна защита.

Сред фокуса на дискусиите беше и темата за оповестяването на предстоящите пръскания. Необходимо е да се направи възможна бързата и коректна връзка между стопаните, които извършват пръскане на посеви и собствениците на пчелни семейства.

Всички присъстващи бяха единодушни, че промените в наредбата ще трябва да се спазват стриктно от всички земеделски стопани. Само с ефективен диалог и спазване на правилата може да се постигне успех.

Стана ясно още, че се извършва пълен контрол на пръсканията по въздух. Необходимо е да се планират обучения на всички областни структури. Така следва да се повиши превантивния контрол по отношение на уведомяването за пръскане и самото му извършване.

 

Сродни публикации