Работи или не протеиновата стратегия на ЕС » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Работи или не протеиновата стратегия на ЕС

Акценти

  • През 2017 г. в Европа са произведени 4,32 млн. тона фуражи с високо съдържание на протеини и 4,64 млн. тона етанол

Стремежите на Комисията и реалната стимулация на земеделските стопани да отглеждат повече протеинови култури някак си се разминават

Според експерти неотдавнашният доклад на Европейската комисия за бъдещето на протеиновата стратегия на ЕС е една пропусната възможност. Причина за това е пренебрегнатото вътрешно производство на биогорива.

Някак противоречиви са действията на ЕС в тази насока. От една страна е стремежът за увеличаване на производството на протеинови култури на вътрешния пазар. От друга, енергийната политика, която обезкуражава европейските фермери да допринесат за това.

Оказва се, че производството на протеинови култури в Европа не е достатъчно за покриване на търсенето. Климатичните условия не са единствената причина за това.

По оперативни данни ЕС внася ежегодно приблизително 17 млн. тона суров протеин. От него 13 млн. тона са соя. Именно за решаването на този проблем и елиминиране на протеиновия дефицит ЕК предложи протекционна стратегия в дългосрочен план.

Тук възниква и противоречието, защото устойчивото местно производство донякъде се пренебрегва.

Според ePURE (организация на европейските производители на етанол) производството на етанол в Европа намалява необходимостта от внос на соя и други храни от региони по света с по-малко устойчиви земеделски практики. От асоциацията съобщават, че през 2017 г. членовете й са произвели 4,32 млн. тона фуражи с високо съдържание на протеини и 4,64 млн. тона етанол.

Що е то RED II и какво е въздействието му?

Наскоро ЕС преработи директивата си за възобновяемата енергия (RED II) и реши да ограничи биогоривата от първо поколение на 7%.

Сега държавите-членки на ЕС ще трябва да определят плановете си за установяване на границите на напредъка си. Експертите смятат, че ще бъде необходимо разработването на делегирани актове от страна на ЕК. Те ще трябва да засегнат нискорисковите косвени фактори за промяна на използването на земята (ILUC). Нужно е да се подходи сериозно към проблема. Той може да нанесе сериозни икономически и политически последици за селскостопанската общност в ЕС. Може да окаже влияние и на устойчивостта на доставките на протеини. Напълно възможно е, ако не се създаде сериозен делегиран акт да се стигне до непряко стимулиране употребата на американска соя.

Какво се случва с вноса на соя от САЩ?

ЕС има изготвена стратегия за протеините, която гарантира широк и разнообразен достъп до съставките на фуражите. Тя е от решаващо значение за запазването на конкурентоспособността на фуражната и животинската промишленост в ЕС.

През изминалата година САЩ се превърна във водещ търговски партньор за соя, изпреварвайки Бразилия. Именно там пък китайците започнаха да съсредоточават вниманието си. Продукцията от САЩ замени тази от Бразилия. Така през юли Комисията реши да увеличи вноса на американска соя, за да се премахне напрежението в търговските отношения. Въпреки това за сега няма окончателно споразумение относно бъдещите покупки на протеиновата култура. Все още не е постигнато споразумение за подробностите, а въпросите, свързани със селското стопанство, останаха изключени от преговорите на изпълнителната власт между ЕС и САЩ.

 

 

Сродни публикации