Работата на EFSA расте, а експертите не стигат » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Работата на EFSA расте, а експертите не стигат

Акценти

  • Годишно средствата за EFSA биха могли да бъдат повишени с 62,5 млн. евро

Европейски орган за безопасност на храните (EFSA) не успява да изпълни ангажиментите си в срок заради ограничения капацитет, с които разполага

Според доклад на Европейската сметна палата (ЕСП), Европейски орган за безопасност на храните (EFSA) е претоварен с работа. В данните, публикувани днес, се казва, че политиците искат увеличение на капацитета, за да може да се изпълнят всички задачи и ангажименти поети от EFSA. Сметната палата е базирала доклада си върху прилагането на европейското законодателство относно химикалите в храните, фуражите и растенията. Заключенията са, че желаните нива не са достигнати. По тази причина е необходимо държавите-членки да осигурят достатъчно кадри, които да съдействат за пълното прилагане на  системата.

Според одиторите, EFSA не успява да изпълни нарастващите изисквания и това води до редица закъснения и неспазване на сроковете. Тук идва и другият проблем. Забави ли се едно звено или част от системата, цялата й устойчивост и модел на работа търпят загуби.

Прост пример за това е липсата на достатъчно на брой експерти, които да извършват необходимите изследвания. На практика се оказва, че има много голям брой вещества, които трябва да бъдат подложени на различни тестове, а хората способни на това са недостатъчно.

Одиторите смятат, че е необходимо да се постигне добра съвместна работа между лабораториите от публичния и частния сектор.

Въз основа на проучване, изготвено през 2012 г., ЕСП отбеляза, че обработката на заявленията представлява повече от 60% от работата на EFSA. Едва една трета от тях са насочени към новите продукти. Така Агенцията трябва да вложи ресурси и в изготвянето на оценки за индустрията, което още повече затруднява работата й.

Има ли решение на проблема?

В рамките на няколко години ЕК вече търси решение на проблема, обмисляйки предложението на EFSA за промени в Общия закон за храните в ЕС. ЕК е предложила значително увеличение на бюджета за EFSA. Годишно средствата за Агенцията биха могли да бъдат повишени с 62,5 млн. евро. Наблюдатели на ЕС изразяват позицията си, че така ще се повиши общото качество на експертните познания. Ще се гарантира бъдещата устойчивост на работата на EFSA и оценката на риска в Европа.

На 11 декември Европейският парламент одобри мандата относно започването на тристранната среща с министрите на ЕС относно предложените от Комисията нови правила за EFSA.

 

Сродни публикации