Първично огнище на птичи грип обявиха в село Елена » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Първично огнище на птичи грип обявиха в село Елена

Акценти

  • За транспорта на пернатите от един в друг животновъден обект и/или кланица трябва да се използва лицензирано транспортно средство

Заповеди за промяна в мерките за защита от болестта и друга за новооткрит случай на зараза бяха издадени в един и същи ден

През изминалата седмица много от птицевъдите у нас излязоха на протест. Те негодуваха срещу някои от мерки наложени във връзка с птичия грип. Така в петък, 9 ноември, изпълнителният директор на Българската агенция за безопасност по храните  издаде заповеди за въвеждането на някой промени в ограниченията.

Движенето на домашни птици, яйца за разплод и еднодневни птици в страната може да се извършва само при определени условия. Задължително е в животновъдните обекти да са приложени мерки за биосигурност.

За транспорта на пернатите от един в друг животновъден обект и/или кланица трябва да се използва лицензирано транспортно средство. То трябва да е механично почистено и дезинфекцирано.

Отново в края на миналата седмица беше обявено и първично огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците. Това се случи със Заповед № РД 11 – 2268 от 09.11.2018 г. Заразените животни са отглеждани в животновъден обект, намиращ се в с. Елена, общ. Хасково, обл. Хасково. Съгласно разпоредбите пернатите подлежат на принудително умъртвяване по хуманен начин. Труповете на животните и контаминирания материал ще бъдат унищожени под официален надзор. След това трябва да бъде извършено механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията, оборудването, транспортните средства, дворовете и улиците около обекта. Заради умъртвяването на птиците собствениците им ще бъдат обезщетени.

Определени са 3 километрова предпазна зона, в която влиза с. Елена, общ. Хасково, обл. Хасково. В 10 километровата наблюдавана зона попадат следните населени места:

  • Общ. Хасково: Болярски извор, Криво поле, Момино, Динево, Любеново, Родопи, Брягово;
  • Общ. Харманли: Иваново, лешниково, Смирненци, Славяново, Остър камък;
  • Общ. Стамболово: Малък извор.

В гореописаните територии се забранява търговията и движението на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, добито месо и продукти. Недопустимо е и организирането на пазари, панаири и изложби за птици, както и разселването на пернати за подновяване на дивечовия запас.

 

 

Сродни публикации