Първите плащания по de minimis вече са направени » Съвети в земеделието

септември 27, 2023

Първите плащания по de minimis вече са направени

Акценти

  • 170 земеделски стопани от седемте общини ще получат помощ de minimis в размер на 55 лв. за овца/коза

По сметките на стопаните от засегнатите от чума по дребните преживни животни области, а именно – областите  Ямбол и Бургас вчера са преведени първите плащания от помощта de minimis. Преводите са направени към животновъдите подали своите заявления на 19 и 20 юли 2018 г. Финансовите обезщетения са във връзка с наложените ограничения за конкретните райони. Парична подкрепа е получат както собствениците на умъртвените животни, така и тези, който са под ограниченията на възбраната за реализиране на мляко и млечни продукти.

До 10 август се приемат заявления за помощ de minimis за овце и кози

През изминалата седмица бяха определени размерите на финансовата подкрепа, която ще получат 170 земеделски стопани от седемте общини. За овца/коза тя ще е в размер на 55 лв., а общата сума, която ще им бъде разпределена е около 1 060 000 лв.

Финансовата подкрепа de minimis, която се изплаща към момента има за цел да подпомогне стопаните претърпели загуби в резултат на чумата, затрудненията по отглеждането на животните и ограниченията за реализиране на мляко и млечни продукти.

 

Сродни публикации