Първите изкупвачи на мляко кандидатстват вече електронно » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Първите изкупвачи на мляко кандидатстват вече електронно

Акценти

  • За всички изкупвачи, които желаят да използват цифровите услуги на ДФЗ - РА, е изготвено „Ръководство за електронно въвеждане“

ДФЗ предоставя нова електронна услуга.

От нея могат да се възползват първите изкупвачи на сурово мляко.

От 11 май 2020 г. те имат възможност да впишат своите договори в регистъра на сключените договори за доставка на сурово мляко в ИСАК. Могат да подадат заявлението си по електронен път. Онлайн кандидатстването става през СЕУ на фонда – в специално разработена секция.

В „Ръководство за електронно въвеждане“ е събрана полезна информация с насоките и стъпките за регистрация, подаване на заявление и регистрирането на самите договори.

За улеснение на кандидатите е съставен и списък с често допускани грешки при кандидатстването по схема „Договорни отношения в сектора на млякото“. Информацията съдържа съвети към бенефициерите как да попълнят и предоставят коректно изискваните данни.

Ръководството за въвеждане и списъкът с най-често допусканите грешки са публикувани на официалната интернет страница на ДФЗ. То може да се види в раздел „Селскостопански пазарни механизми“, секция „Мляко“. От същото място могат да се изтеглят и формулярите на документите.

В периода на плавно преминаване към прием през СЕУ чрез електронен подпис, бенефициентът трябва да посети областната структура на ДФЗ по място на дейността за окончателно одобрение на подадените данни.

ДФЗ работи активно за дигитализацията на всички системи, които администрира. Това ще доведе до намаляване на административната тежест за земеделските стопани и агробизнеса. Така ще се облекчи както работата им, така и задълженията.

 

За автора

Сродни публикации