Пшеничните посеви трябва да се обследват за плътността на полската полевка през февруари » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

Пшеничните посеви трябва да се обследват за плътността на полската полевка през февруари

Акценти

  • През февруари прогнозираните минимални температури, до минус 10 градуса, са над критичните за зимните житни култури във фазите трети лист и братене

Високите температури нарушиха дълбокия покой при есенните посеви в голяма част от полските райони на страната.

През първото десетдневие на февруари агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми. В началото на месеца отново се прогнозира топло за сезона време със средноденонощни температури надвишаващи значително биологичния минимум. При очаквани високи температури има голяма вероятност да се наруши принудителния покой при раноцъфтящите овощни видове (бадем, кайсия, праскова, череша).

В края на първото десетдневие агрометеорологичните условия ще претърпят промяна.

Очакваното съществено понижение на температурите ще възпрепятства вегетацията на есенните посеви и преждевременното, нежелателно, развитие при овошките.

През повечето дни от второто и третото десетдневие прогнозираните температури, близки до нормите за периода, ще задържат развитието на зимуващите земеделски култури в по-голямата част от страната. Изключения са възможни при зимните житни култури в крайните южни и югоизточни райони през последната седмица от месеца.

През февруари прогнозираните минимални температури, до минус 10оС, са над критичните за зимните житни култури във фазите трети лист и братене.

Тези стойности, в условия без снежна покривка и по-продължително задържане, ще представляват опасност само за най-изостаналите в развитието си посеви. Те зимуват в начален стадий на листообразуване (1-2лист).

Прогнозираните валежи през месеца, около и под нормата, ще подобрят влагозапасите предимно в 50сm почвен слой. 

Тези валежи ще допринесат за преодоляване дефицита на влага при зимните житни култури в горните почвени слоеве, довел до пожълтяване на част от пшеничните посеви на места в източните райони на страната (Провадия, Девня, Шабла, Карнобат). В по-дълбоките почвени слоеве влагозапасите ще останат незадоволителни за сезона. През февруари, в години без климатични аномалии, почвените влагозапаси в 100cm слой обичайно са достигнали нива близки до пределната полска влагоемност.

През месеца по-подходящи условия за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия:

  • – резитби в лозовите и овощните насаждения;
  • – зимни растителнозащитни пръскания при овошките;
  • – подхранване на есенните посеви с азотни минерални торове;
  • – предсеитбени обработки на площите, предвидени за засяване с ранни пролетни култури (грах, фий, овес, пролетен ечемик);

ще има  през повечето дни от първото и третото десетдневие.

През месеца пшеничните посеви трябва да се обследват за плътността на полската полевка, за вредната дейност на успешно презимувалите ларви на обикновения житен бегач. При плътност на вредителите над прага на икономическа вредност (ПИВ) трябва при първа възможност, когато условията позволяват, да се проведе химическа борба.

 

За автора

Сродни публикации