Пчеларската програма започва на 10 март с приемът по Мярка А » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Пчеларската програма започва на 10 март с приемът по Мярка А

Кандидатите по Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” за дейност „Популяризиране на българските пчелни продукти” на Националната програма по пчеларство (НПП) могат да подават заявления от 10 до 21 март 2014 г. Документите ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие” в гр. София.

Общата финансовата помощ е 150 000 лева. Средствата покриват разходи за информационни материали, организиране на пресконференции, наем на зали и щандове, провеждане на ежегодната седмица на българските пчелни продукти и празник на биологичното пчеларството, участие в международни изложения и др.

Необходимите документи за кандидатстване са публикувани на електронната страница на ДФ „Земеделие”, в раздел Селскостопански пазарни механизми/ Промоционални програми/ Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г.

 

За автора

Сродни публикации