Скоро пчеларите ще подпишат договори за финансиране по НПП » Съвети в земеделието

юли 06, 2022

Скоро пчеларите ще подпишат договори за финансиране по НПП

Акценти

  • Общият бюджет по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. е почти 14,28 млн. лева

Готово е първо класиране по мярка Д на пчеларската програма

По време на приема по Национална програма по пчеларство общо 1900 кандидати са заявили желание за подпомагане през финансовата 2019 г.

Вече са ясни одобрените кандидати на първото класиране на проектите, които ще имат възможност да закупят кошери и отводки по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в ЕС“.

Заявленията подадени по двете дейности са повече от определения бюджет. По тази причина е направено предварителното класиране по двете дейности. Списъците на одобрените пчелари са публикувани в сайта на ДФЗ.

Бюджети по отделните дейности

За финансово подпомагане по дейност 1 „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина“ са кандидатствали общо 682 пчелари. Средствата, които следва да бъдат разпределени са в размер на 1 287 451 лв. Броят на подадените заявление е 1 313 271 лв.

Кандидатствалите пчелари по дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства“ са 350 на брой. Финансовата помощ, които ще бъде разпределена по този прием е 990 069 лв. Заявените средства са повече, а именно – 1 046 591 лв.

За закупуването на пчели майки са подадени 771 заявления. Предвидените за изплащане средства са в размер от 782 166 лв. При класирането на кандидатите са спазени критериите за оценка, разписани в Наредбата за условията и реда за прилагане на пчеларската програма.

Най-голям интерес за двата приема за финансовата 2019 г. се наблюдава по мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата”. Бюджетът по нея е в размер на 1 262 278 лв. Подадените заявления са 1 302.

380 земеделски стопани ще получат финансиране по мярка Г „Мерки за подпомагате на лабораториите за анализ на пчелните продукти“. Общият размер на средствата, които следва да им бъдат разпределени са 73 922 лева.

За техническа помощ по мярка А са подадени 279 заявления. Финансирането, което ще получат кандидатите за този прием е 354 267 лв. Парична помощ за закупуването на центрофуги, ножове за разпечатване, матуратори, восъкотопилки и вани за разпечатване ще бъде предоставена на стопаните, които отглеждат от 20 до 100 пчелни семейства.

Подадените заявления за подпомагане по мярка В за подвижно пчеларство са 4 на брой. Средствата, които предстои да бъдат разпределени за закупуването на пчеларски ремаркета, платформи и системи прикачен инвентар са 8 435 лева.

Очаква се одобрените кандидати да бъдат поканени за подписване на договори в областните дирекции на фонда, където са подали документи за участие.

Общият бюджет по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. е почти 14,28 млн. лева. 50% от тези средства са осигурени от ЕС, а останалите 50% – от националния бюджет. Определеният за 2019 година ресурс е 4 758 590 лева.

 

Сродни публикации