Все повече пчелари търсят финансова помощ от държавата » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Все повече пчелари търсят финансова помощ от държавата

Акценти

  • За област Търговище сключените договори са 46

1 649 са договорите сключени в страната през тази година

Последните години се оказаха трудни за много от пчеларите в страната. Високата смъртност при пчелите, неблагоприятните метеорологични условия са само част от спънките пред заетите в бранша. В Търговище расте интереса на стопаните към мерките и дейностите, които са заложени в Националната програма по пчеларство 2017-2019 г. (НПП).

През настоящата 2018 г. хората, който са потърсили финансово подпомагане са входирали 1 742 заявления за участие по мерките. С 1 649 от тях са сключени договори. Тези цифри са обобщени от данните за всички области в страната. Според данни на ДФ „Земеделие“ към 17.09.2018 г. заявленията за плащане, който са постъпили са 1 593, а по 1 471 от тях вече има направени плащания. Те са в размер на 3,280 млн. лв общо.

За област Търговище сключените договори са 46. Разплащане по 34 от тях е направено и то е в общ размер от почти 83 000 лв. До 15 октомври 2018 г. трябва да бъдат направени плащанията към всички бенефициенти, които имат сключен договор.

Не само пчеларите в областта търсят финансова подкрепа от държавата. По Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) 321 козевъди и овцевъди са си разпределили общо над 1,200 млн.лв. В национален мащаб платените средства надхвърлят 34 млн.лв, а бенефициентите, които са ги получили са 8 206 на брой.

685 000 лв. са разпределените средства между 237 говедовъда в областта по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК). В страната подпомогнатите животновъди за Кампания 2017 са 5 583, а общо изплатените средства към тях са в размер над 2,9 млн. лв.

крави

5 370 животновъди са получили общо 41, 500 млн. лв. по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1). В област Търговище 221 стопани са разпределили помежду си общо 1,6 млн. лв.

В страната за „Кампания 2017“ по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП)  58 073 бенефициенти са получили общо над 713 млн. лева. 1 532 земеделски стопани от област Търговище са получили финансова подкрепа в общ размер на стойност над 22 млн. лв.

 

Сродни публикации