Пчелари настояват да има подпомагане за всяко регистрирано пчелно семейство. » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Пчелари настояват да има подпомагане за всяко регистрирано пчелно семейство.

„От 2010 година настояваме да има подпомагане на пчеларите за всяко регистрирано пчелно семейство“,това казват производители. По думите им, е необходим диалог между пчеларските организации, Министерството на земеделието и Комисията по земеделие и храни, за да се изработи стратегия за развитието на пчеларството, а не за упадък какъвто се наблюдава от 2007 година насам. „Броят на пчелите у нас е намалял от 40 000 на 16 000, броят на пчелните семейства от 720 000 в момента са по-малко 600 000. Капацитетът на броя на пчелни семейства, според български учени, специалисти в тази област 1 200 000., т.е. два пъти повече отколкото в момента се отглеждат. Толкова пчелни семейства се необходими за да има опрашване на всички ентомофилни растения”, заяви производител пред „Фокус“. Ако при промени в Закона за пчелите отново ще се залага ограничаване на брой пчелни семейства в населените места, то би трябвало от сега нататък към пчеларите, които създават нови пчелини и се подпомагат по европейски програма, да бъдат поставени подобни изисквания, но и да им се предоставят условия като терени, достъп до електропреносна мрежа, до пътища, смятат производители.

 

За автора

Сродни публикации