Пчеларите ще получат 15 000 лв. за контрол на „Странджански манов мед" » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Пчеларите ще получат 15 000 лв. за контрол на „Странджански манов мед“

Акценти

  • ДФЗ трябва да изготви указания съвместно с компетентните дирекции на МЗХГ, които министъра на земеделието, храните и горите трябва да утвърди

УС на ДФ „Земеделие” утвърди 15 000 лв. помощ de minimis за земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на качеството на защитено наименование за произход „Странджански манов мед“.

Целта на минималната помощ е от една страна да се подкрепят настоящите производители на манов мед.

От друга  – да се привлекат повече нови стопани, които да добиват уникалния пчелен еликсир.

Странджанският манов мед е със защитено наименование за произход. Той се среща единствено в района на Странджа планина. Схемата, която е одобрена по предложение на Сдружение „Странджански манов мед“, ще съдейства за съхраняване на традициите и на поминъка в региона.

На подпомагане подлежат производители на „Странджански манов мед“, които:

  • – имат сключен договор за контрол за съответствие на продукта с одобрена спецификация с контролиращо лице;
  • – да са вписани в публичните електронни регистри на производителите на съответните продукти със защитени наименования, които се поддържат от МЗХГ.

Помощта за производител е в размер на 1800 лв. с ДДС. Тя се предоставя за покриване на разходи за контрол за съответствие с продуктова спецификация, включваща разходи за задължителна годишна проверка на място от контролиращото лице за контрол за съответствие и лабораторен анализ на продукта при направената годишна проверка.

 

За автора

Сродни публикации