Пчеларите ще получат финансиране за кошери и отводки » Съвети в земеделието

август 01, 2021

Пчеларите ще получат финансиране за кошери и отводки

Акценти

  • Досега са изготвени 1 852 договора по НПП, а са подписани 1 770

Нови 27 заявления са одобрени по Националната програма по пчеларство 2017-2019.

Освободен е бюджет по мерките на Националната програма по пчеларство 2017-2019 (НПП) в размер на над 82 хил. лв. (82 342 лв.). С тези средства ще се осигури финансово подпомагане за още 27 одобрени заявления по Програмата. От тях 7 са за дейност 1 на мярка Д за закупуване на кошери. За дейност 2 на мярка Д – за закупуване на отводки заявленията са 12. Останалите 8 са и за двете дейности Допълнителният бюджет ще обезпечи финансирането по всички мерки и дейности на одобрените заявления за подпомагане за 2019 г.

Списъкът на кандидатите от ВТОРО класиране на заявления за подпомагане по дейност 1 „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина“ на мярка Д може да видите ТУК.

Списъкът на кандидатите от ВТОРО класиране на заявления за подпомагане по дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства“ на мярка Д може да видите ТУК.

подписване на документи

Информацията е публикувана и на интернет страница на ДФ „Земеделие“. Досега са изготвени 1 852 договора по НПП. Подписани са 1 770, а общият размер на договорираната субсидия превишава 4,5 млн. лв. (4 530 926 лв.).

Очаква се новокласираните кандидати да бъдат поканени да подпишат договорите си по НПП в областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

 

Сродни публикации