Пчеларите ще кандидатства по de minimis след броени дни » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Пчеларите ще кандидатства по de minimis след броени дни

Акценти

  • Най-малко 20 бр. пчелни семейства трябва да имат пчеларите, за да получат финансова подкрепа

Приемът на заявления за участие по схемата ще започне на 17 декември 2018 г.

За държавно подпомагане de minimis пчеларите ще могат да подават своите заявления в рамките на почти цял месец. Периода на прием ще започне на 17 декември 2018 г. и ще продължи до 15 януари 2019 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен е в размер на 3 500 000 лв. Това беше решено вчера, на 5 декември.

Най-малко 20 бр. пчелни семейства трябва да имат пчеларите, за да получат финансова подкрепа. Освен това през 2018 г. те трябва да са реализирали качествен пчелен мед. Той трябва да отговаря на изискванията на Закона за пчеларството и Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека. Изплащаните парични средства са част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство. Те трябва да послужат като обезщетение за  пчеларите. Целта е да бъдат прихванати част от разходи за зазимяването и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.

До левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2016 г.– 2018 г.) са средствата, които може да получи един земеделски стопанин или едно и също предприятие. Това е най-големият размер на подпомагане по схемата de minimis.

Право да получат помощ имат земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция. Тук става въпрос за физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са регистрирани земеделски стопани, по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

 

Сродни публикации