Пчеларите кандидатстват за de minimis » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Пчеларите кандидатстват за de minimis

Акценти

  • Финансова подкрепа имат право да получат пчелари, които притежават най-малко 20 пчелни семейства

От 7 октомври до 18 октомври 2019 г., пчеларите могат да кандидатстват за държавна помощ de minimis в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

Утвърденият финансов ресурс за помощта е в размер на 4,5 млн. лв.

Финансова подкрепа имат право да получат пчелари, които притежават най-малко 20 пчелни семейства. Те трябва да са реализирали качествен пчелен мед през 2018 и/или през 2019 г.

Продукцията им следва да отговаря на изискванията, заложени както в:

  • – Закона за пчеларството;
  • – Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за човешка консумация.

Финансовото подпомагане, което пчеларите ще получат по линия на минималната държавна помощ, ще покрие част от годишния им разход за отглеждане на пчелно семейство.

Подкрепата има за цел да компенсира направените от стопаните разходи за зазимяването на кошерите и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия.

Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция:

  • – физически лица;
  • – еднолични търговци;
  • – юридически лица;
  • – кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са регистрирани земеделски стопани

по реда на Наредба №3 от 1999 г.

 

За автора

Сродни публикации