Пчеларите да обезопасят кошерите в Бургаско » Съвети в земеделието

юли 26, 2021

Пчеларите да обезопасят кошерите в Бургаско

Акценти

  •  „Сортови семена- Бургас“ ООД ще извърши третиране на посеви с пшеница срещу брашнеста мана и фузариоза

Започва третирането на посевите с пшеница.

От днес, 13 май 2019 г., започва изпълнението на растителнозащитни мероприятия на земеделските площи в Бургаско. То ще продължи до 18 май и ще се провежда в часовете от 07.00 часа до 20.00 часа.

„Сортови семена- Бургас“ ООД ще извърши третиране на посеви с пшеница срещу брашнеста мана и фузариоза.

За целта ще се използват продукти за растителна защита „Сфера макс“, при доза 0.040 мл/дка и течен тор „Витал“ при доза 0.200л/дка, с  карантинен срок 42 дни.

Парцелите, които подлежат на третиране са в:

  • Землище Бургас масив №3, бивши 86, 87, 88 – с площ 1 176 дка. Те са на отстояние от населеното място 8 км, от съседното селище – кв. „Ветрен“ на 6 км. Третирането им ще бъде извършено на 14 май 2019;
  • Землище Бургас масив №3, бивши 105, 106-110 с площ 1 547 дка. Те са на отстояние от населеното място 7 км, а от съседното селище – кв. „Ветрен“ на 7 км. Ще бъдат третирани на 15 май 2019;
  • Землище Бургас масив №3, бивши 140- 145, с площ 4 419 дка. Отстоянието им от населеното място е 1 км, а от съседното селище – кв. „Лозово“ на 5 км. Датата определена за третирането им е 16 май 2019.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Али Хамид Али.

На основание чл. 10 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне.

По преценка на собствениците, мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.

 

Сродни публикации