Публикуваха списъци с животновъдите и кланиците, които могат да участват в помощта de minimis за реализация на българско агнешко месо » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

Публикуваха списъци с животновъдите и кланиците, които могат да участват в помощта de minimis за реализация на българско агнешко месо

Акценти

  • Срокът за кандидатстване по държавната помощ е до 31 май 2020 г.

ДФЗ публикува Списък със земеделските стопани, които имат право да участват в подпомагането за държавната помощ de minimis за кланици, които следва да организират изкупуването и реализацията на българско агнешка месо в търговската мрежа на страната през 2020 г.

Помощта има за цел да подпомогне малките и средни животновъди с до 500 животни да реализират на пазара отгледаните от тях агнета и ярета при въведеното извънредно положение. Указанията за прилагане на помощта също са публикувани на сайта на фонда.

Подпомагане по държавната помощ de minimis ще получат кланиците, които са свързващото звено между земеделските стопани и търговците.

Те ще изкупуват живи агнета и ярета от фермерите и ще извършат клането на животните. Добитото месо ще се реализира на територията на цялата страна. В България има действащи 64 кланици, които могат да извършват клане на дребни преживни животни.

Кланиците, които могат да изкупуват агнета и ярета от стопаните са включени в Националния електронен регистър на БАБХ за предприятия с одобрение за търговия с храни от животински произход със страните членки. Те отговарят на изискванията в Приложение III на Регламент (EО) № 853/2004 на ЕП и на Съвета от 29.04.2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход, с категория свързана дейност код „SH” (клане).

Информация за кланици във всяка област на страната се намери в Регистъра на БАБХ. Първо се избира областта, след което търсенето продължава в СЕКЦИЯ I – Месо от домашни копитни и Код –SH.

Срокът за кандидатстване по държавната помощ е до 31 май 2020 г. Субсидиите ще бъдат платени до 30 юни 2020 г. За обезпечаване на помощта УС на ДФЗ одобри бюджет в размер на 3,5 млн. лв.

 

За автора

Сродни публикации